Ansvarsområden

Ett antal ansvarsområden behövs för driften av Stockholm Makerspace. Det håller sig lite flytande från år till år men i stora drag har det utkristalliserat sig.

Alla förtroendevalda i Stockholm Makerspace delar följande ansvar:

 • Representera föreningen vid studiebesök, events etc.
 • Nyckelutlämningar för medlemmar.
 • Social media, snabba uppdateringar.
 • Föregå med gott exempel vid vistelse i lokalen.
 • Arrangera föreläsningar och workshops.
 • Göra det lilla extra för lokalen, maskinerna, medlemmarna.

Utöver dessa punkter finns följande ansvarsområden:

Informationsansvarig

 • Koordinerar ett nyhetsbrevsutskick en gång i månaden.
 • Kommunicera nyhetsbrevsinnehållet med medlemmar i Facebookgruppen och Facebooksidan.
 • Hemsidan.

Verksamhetskoordinator

 • Sammankallande till periodiska labbmedlemsmöten.
 • Upprättar protokoll vid dessa möten och sprider dessa till alla labbmedlemar efter mötet. Följer upp tidigare protokoll.
 • Arrangera arbetsdagar.

Maskinansvarig

 • Koordinera vilka maskiner som skall finnas i lokalen.
 • Hantera tillgång till de maskiner som behöver utbildning innan man använder dem.
 • Säkerhetsarbete.

Kontaktperson

 • Svarar i telefon för föreningens räkning.
 • Svarar på epost som kommer till info@makerspace.se

Medlemsadministratör

 • Hanterar ordrar från föreningens onlinebutik.
 • Inför varje styrelsemöte skall en rapport om antal medlemmar, labbmedlemmar etc skickas till styrelsen.

Utbildning

 • Hantera tutorials, How-do’s.
 • Administrera kurser.

Extern finansiering & samarbeten

 • Sponsorsamarbeten.
 • Övriga finansieringslösningar.

IT-ansvarig

 • Drift av mjukvara essentiell för föreningen.