Hoppa till innehåll

Stötta oss på Funded by Me!

Vår kampanj för Stockholm Makerspace är nu uppe på Funded by Me – därför vill vi gärna berätta lite mer om vilka vi är, vad som driver oss och vad vi vill åstadkomma genom kampanjen där vi söker minst 40000kr från allmänhet och företag för att kunna etablera vår verksamhet i en lokal i Stockholms innerstad.

Stockholm Makerspace är en ideell förening som drivs av viljan att i Stockholm skapa en mötesplats där vi tillsammans med likasinnade kan jobba på kreativa projekt, kanske bygga mjukvara, lära sig sticka eller 3D-printa en prototyp. Det är inte vi som uppfunnit Makerspace-konceptet, tvärtom, är Makerspaces, även kallade (Hackerspaces eller Fab Labs), en beprövad social innovationsmiljö och del av ’The Maker movement’, en global rörelse som går ut på att utforska gränslandet mellan ny teknik och traditionellt hantverk.

Makerspaces är en del av den s.k. ’Maker Movement’, en global subkultur som vuxit explosionsartat ur dess vagga i USA. Kreativ problemlösning kärnan i rörelsen, som förenar NASA-ingenjörer, experimentella konstnärer, elektriker, papperskonstnärer, mjukvaruutvecklare och barn. Stockholm Makerspace hoppas med sin crowdfunding kampanj genom Funded by Me få möjlighet att etablera en förgrening av rörelsen även i Sverige.

The Maker movement’ är orienterad mot alla former av D.I.Y (do-it-yourself) och D.I.W.O (do-it-with-others) och genomsyras av viljan att praktiskt förstå hur saker funkar (och såklart, en önskan att få saker att funka bättre). Denna klassiskt “nördiga” nyfikenhet är förstås i sig inget nytt fenomen, men nytt är uppkomsten av uttalad social gemenskap kring nyfikenheten samt uppkomsten av platser att dela kunskap och verktyg med nyfikna likasinnade.

Makerspaces fungerar idag som miljöer där fler kan ta del av gränsöverskridande nya tekniker som 3D-printing och Arduino (lätt programmerbara mikrokontrollers), och samtidigt utveckla färdigheter i traditionellt hantverk. Bara på några år så sägs antalet Makerspaces i världen nu vara uppe i 1000. 100 av dessa finns i Shanghai som toppstyrt utvecklingen till världens mest ‘hackspace’-täta stad från innovationspolitiskt håll. Satsningen i Kina kan förstås mot bakgrund av en kör av designtänkare, arkitekter och ekonomer som lyfter fram Makerspaces som viktig beståndsdel för att säkra konkurrens och innovationskraft i framtidens alltmer tättbebodda urbana miljöer (lyfts exempelvis fram av MIT professorn Kent Larson i detta TEDTalk). Som platser för gränsöverskridande samarbete har Makerspaces också visat sig vara bra grogrund för nya företag och innovationer.

Makerspaces har visat sig medföra en vidgad förståelse för teknik som något konstnärligt, kreativt och kul. Detta är något som i förlängningen breddar ”inkörsporten” till tekniskt intresse. Makerspaces medför en demokratiserad innovationskultur, fjärran exkluderande forskningsmiljöer inom universitetsvärlden. Att tillvarata kreativitet och innovationskraft från olika håll i samhället, och bygga lekfulla, tillgängliga, gränsöverskridande innovationsmiljöer nära folks vardag har visat sig vara en framgångsrik formel. Låt oss lära av exempel i omvärlden och främja framväxten av Makerspaces även i Sverige.

Vi på Stockholm Makerspace tror att det kreativa självförtroende som praktiskt kunnande och praktisk erfarenhet ger, skapar modet att tänka nytt. Av denna anledning vill vi skapa ett Makerspace i Stockholm. Vi ser framför oss en plats dit man (likt man kan träna musklerna på ett gym) kan få ägna sig åt lite ’hjärngympa’ genom att öva upp och applicera praktiska färdigheter i kreativa projekt. I Stockholm Makerspace tror vi det går att skapa en plats där man kan tillgängliggöra kunskap och verktyg för fler. Vi hoppas att Stockholm Makerspace kan bli en kreativ verkstad och mötesplats dit nyfikna personer i olika åldrar, från olika sociala och akademiska bakgrunder kan känna sig välkomna, och förenas i nyfiket utforskande av gränslandet mellan ny teknik och traditionellt hantverk.

Du kan stötta vårt arbete med att skapa en sådan plattform genom att bidra till vår kampanj på Funded by Me där vi söker minst 40000kr för att kunna etablera vår verksamhet i en lokal i Stockholms innerstad. Du kan läsa mer om oss och om våra erfarenheter från besök på Makerspaces runtom i världen här på bloggen (läs också gärna vår genomgång av ’The Maker movement’ och Makerspace-bregeppet)

KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION

VILKA ÄR VI?

På bilderna nedan ser du oss som är engagerade i föreningens styrelse, från vänster: Axel Svensson, Lars Sjögreen, Noah Christianson, Filippa Malmegård, Erik Cederberg, Daniel Sjöstrand, Johan Strömbom och Jim Nelin. Vi har setts regelbundet sedan i april i år. Under vårt arbete har vi också fått hjälp av Deniz Duvarci, Rickard Borchers och många andra som kommit med värdefull input, inte minst genom det community vi byggtupp kring Stockholm Makerspace på Facebook

VÅRA MÅL

Med kampanjen på Funded by Me söker vi minst 40000kr (målet är satt till 80000). Pengarna från kampanjen skall användas till att täcka första tidens hyreskostnader. Skulle insamlade medel överstiga vårt mål, får vi resurser till att köpa in viss utrustning och materiel. Förutom pengar är vi i vårt arbete hjälpta av andra slags bidrag, såsom kompetens, maskiner, lokal. Inte minst är vi hjälpta av ditt engagemang och vilja att hjälpa till! Därför hoppas vi du kan fundera över följande:

Kanske känner du någon som kan ha en lämplig lokal för vår verksamhet? Vår lokalspecifikation är som följer:

 • Läge inom tull
 • Nära kollektivtrafik
 • Gatuplan/källarplan
 • 100-200kvm
 • Öppen planlösning, med möjlighet att dela av 1-2 större rum
 • Oömma ytor (dvs. inget krav på fräscha ytskikt)
 • Ljudisolerat/Ljudtåliga grannar (verksamheten kommer dock ej vara överdrivet bullrig, men givet att det ska vara öppet kvällstid så bör ljudparametern tas i beaktning)
 • Ventilationskapacitet för att 30+ personer kan vistas samtidigt i lokalen
 • Bred entré, helst utan trappsteg (riktmärke: möjligt att ta in en lastpall)
 • Toalett (ev. dusch)
 • Draget vatten, gärna kran/handfat/avloppsbrunn ute i lokalen
 • Inte allt för lågt i tak

Här är några bilder från våra sammankomster senaste halvåret:

EFTERORD – UTBLICK

Stockholm Makerspace & Internet

– En fysisk plats med många digitala tentakler

Historien om Stockholm Makerspace började på Internet, på ett diskussionsforum där vi som främlingar närmade oss varandra, förenade i intresset för kreativ teknik (och avsaknaden av en plats att få ägna oss åt detta intresse). Efter livligt diskuterande i en riktigt lång forumstråd sågs vi ’in real life’ för första gången i april. Under det senaste halvåret har vi drivit community och engagemang över Internet, framförallt genom att använda vår blogg på Makerspace.se och driva en aktiv Facebook-sida (idag 300 följare). Att vi nu, genom en crowdsourcing kampanj, vill skapa en fysisk plats för kreativ samverkan utesluter inte en fortsatt digital närvaro, tvärtom kommer Stockholm Makerspace, likt andra Makerspaces, alltid vara intimt förknippat med Internet. Nedan har vi sammanställt några exempel på hur Stockholm Makerspace kommer vara invävt i nätverk, såväl på en lokal som på en global nivå.

Förutom att skapa en fysisk plats att arbeta på projekt och idéer så vill vi även som förening verka för att ta fram gemensamma, ’crowdsourcade’ former för internetstödd verktygsdelning i s.k. verktygsbibliotek. Ett sådant verktygsbibliotek faller inom ramen för s.k. ’collaborative consumption’ och innebär exempelvis att man i detta bibliotek kan ha en skruvdragare som gemensam, via internet bokningsbar resurs (istället för att var och en av oss ska äga en egen skruvdragare).

Vi vill sprida kunskap kring innovationer och patent, men samtidigt främja en förståelse för alternativa affärsmodeller inom Open Source, eller öppen källkod som begreppet kallas för på svenska. Detta begrepp känner vi igen från mjukvaruutveckling med exempelvis operativsystemet Linux, en öppen struktur utifrån vilka alla med kunskaper i kodning inbjöds bygga vidare egna skapelser. De nya tekniker som förknippas med Makerspaces, framförallt 3D-printing och programmerbara mikcocontrollers såsom Arduino är intimt förknippade utvecklingen av öppen källkod mot att även omfatta hårdvara. Open source hardware har en rad spännande applikationer och implikationer, inte minst genom att via resurser online (såsom Thingiverse och Shapeways) kunna dela ’blueprints’ för komponenter och produkter som därmed kan lokalproduceras (3D-printas) istället för att transporteras kors och tvärs över världen. Stockholm Makerspace var översättare till Open Source Hardware Principles till svenska och deltog även vid Open Source Hardware summit som hölls i New York i September.

Utifrån dessa nya tekniker, framförallt programmerbara mikrokontrollers, öppnas  en värld av möjligheter upp, men denna gång, ute i den verkliga, fysiska världen. Detta leder oss in på ’The Internet of Things’, en utveckling av nätverkstanken mot att även omfatta tingen i vår vardag.

Förutom att erbjuda en fysisk plats så har Makerspace.se även ett digitalt medlemsforum, detta för att möjliggöra en större krets medlemmar ska kunna dela kunskap över Internet. Vi hoppas kunna främja deltagande kunskapsdelande genom att sprida kännedom kring globala resurser såsom Coursera och Skillshare. Slutligen hoppas vi även uppmuntra medlemmar till deltagande i utbytet på globala onlineplattformar för crowdsourcad innovation såsom exempelvis Quirky och OpenIDEO.

Stockholm Makerspace & Konst

– En plats i gränslandet mellan vetenskap och konst

“After a certain high level of technical skill is achieved, science and art tend to coalesce in esthetics, plasticity, and form. The greatest scientists are always artists as well

/ Albert Einstein

Citatet ovan fångar in något vi på Stockholm Makerspace tycker är väldigt viktigt, nämligen att främjande av teknik och vetenskap är intimt förknippat med främjande av konst och kultur. Som interdisciplinära mötesplatser väcker Makerspaces ofta frågor. De trotsar gängse kategorisering av kunskap i fack för att istället utgå ifrån vad som är kärnan inom såväl konst som vetenskap, nämligen ett kreativt ifrågasättande och problemlösande tänkande. Intressant nog har de nya tekniker som förknippas med ’The Maker movement’ (och som Makerspaces syftar till att tillgängliggöra) implikationer och applikationer såväl för ingenjörskonst som konst i allmänhet, något som exempelvis lyfts i detta klipp från 3D-printframkallningsföretaget Shapeways (som framkallar 3D-skapelser på samma sätt som vi är vana vid att fotolabb framkallar 2D-bilder ):

I takt med framväxten av nya teknologier och en mer sammansatt förståelse av kreativitet har begreppet STEM (Science Technology Engineering & Math) kommit att kompletteras med ett A som i Arts, för att istället bilda akronymen STEAM (Science Technology Engineering Arts & Math). Denna rörelse – från STEM till STEAM – handlar om en ansats att ’bridge the brain divide’, något som syftar till att utveckla mer sammansatt kreativ problemlösning hos såväl konstnärer som ingenjörer, för att gemensamt driva innovation. Detta är något som bland andra inflytelserika konstskolan RISD (Rhode Island School of Design) ägnar mycket uppmärksamhet på sin hemsida.

I detta nya sammansatta kreativa paradigm, ser vi uppkomst av hybrider som exempelvis expressiv elektronik. Här nedan syns ett annat exempel från Dutch Electronic Arts Festival från i Maj i år, där gränslandet mellan tradtionella vävtekniker korsades med ny 3D-printingteknik:

Att i ett Makerspace skapa en miljö som odlar kreativitet innebär möjliga kreativa uttryck inom en rad discipliner. Att det råder en ömsesighet, en växelverkan mellan konst och vetenskap, är det många som försökt bevisa och sätta ord på. Vi tycker att Erik Demaine, (som vid 22 blev MIT’s yngsta professor någonsin) förklarar det rätt bra här nedan, då han pratar om kopplingen mellan matematik och skulptur, två företeelser som det är lätt att betrakta som väsensskilda, men som tvärtom har många beröringspunkter:

 Med några snabba exempel här ovan hoppas vi ha förtydligat den ansats som Makerspaces har i att brygga discipliner och främja gränsöverskridande idéer, projekt och samarbeten. För att återknyta till det det inledande citatet, så tror vi att det är viktigt att se att konst och vetenskap som två sidor av samma mynt. Makerspaces bryr sig mer om att förädla detta mynt än att försöka identifiera och kategorisera kreativ drivkraft som det ena eller det andra. Makerspaces väcker frågor genom att inte alltid kunna besvara frågor såsom: Är det konst? Är det vetenskap?

Till Stockholm Makerspace vill vi välkomna nyfikna individer – det kan vara konstnärer, mjukvaruutvecklade, elektriker eller poeter. Det viktiga är gemenskapen kring ett kreativt ifrågasättande och praktiskt problemlösande tänkande. Att samarbeta över gränser, i sammansatta grupper med många perspektiv, tror vi skapar de bästa förutsättningarna för nytänk och innovation, inom såväl teknik och vetenskap som inom konst och kulturområdet.

(Text: Filippa Malmegård för Stockholm Makerspace)

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *